ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 10 ਰਾਜ਼

ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 10 ਰਾਜ਼

ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 10 ਰਾਜ਼

ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਫਿਰ, ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਹੱਸ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ. ਨਹੀਂ.

ਇਹ ਐਨ ਆਰਬਰ ਸੰਸਥਾ- ਜੋ ਕਿ ਇਤਫਾਕਨ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਤੱਥ ਹਨ. ਮੈਡੋਨਾ ਉਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ. ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਗੂੰਜੇ-ਖੁਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਲੱਬ ਹੈ. ਅਚਾਨਕ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਨਤਕ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਹਰ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ 10 ਸਭ ਤੋਂ ਭੜਕੀਲੇ ਕਥਾਵਾਂ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈਆਂ ਹਨ.


ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ.

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ — ਤੁਸੀਂ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ath ਕੈਥੋਲਪੀਸਟੀਮੀਆਡ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਥੋਲਪੀਸਟੀਮੀਡ), ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ. ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਨੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ. ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ.

ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਐਨ ਆਰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਐਨ ਆਰਬਰ ਸ਼ਹਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਇਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾੱਨਟਰੋਇਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੇਟਸ ਸਟ੍ਰੀਟਸ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ. ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਐਨ ਆਰਬਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 1841 ਤਕ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ.

ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1817 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਪੱਧਰੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ andਾਈ ਦਹਾਕੇ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਨੇ ਡੈਟ੍ਰੋਇਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ - ਨਾ ਹੀ 1837 ਵਿਚ ਐਨ ਆਰਬਰ ਵੱਲ ਪੱਛਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ. ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਲਾਸ , 1845 ਵਿਚ, 11 ਆਦਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ. ਹੁਣ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੀੜ ਹੈ. ਕੁਝ 44,718 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ.

ਇਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਲੜੀਬੱਧ. ਹਰ ਸਾਲ, ਸਾਲਾਨਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗੇਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਥੈਟਾ ਇਲੈੱਮ ਫਰਾਦਰਟੀ ਦਿ ਡਾਇਗ (ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਕਵਾਡ) 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਪੇਸਕੀ ਐਮਐਸਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਏਮਬੈਡਡ ਐਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਡਾਇਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ.

ਡਾਇਗ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਹਨ.

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਮੀਲ. ਘਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ toਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਫ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਆਪਟਿਕਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਵਾਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ. ਇਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਹਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਭੌਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ: ਲੇਖਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਹੈ.ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੰਗਾ-ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਫਲੇਮਿੰਗ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ, 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ. ਕੇਂਦਰ ਭਾਰੀ ਇੱਟ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੰਦਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ, ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਫਲੇਮਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਫ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ.

ਡਾਰਥ ਵਡੇਰ ਇਥੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ.

ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ. ਜੇਮਜ਼ ਅਰਲ ਜੋਨਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਡਾਰਥ ਵਡੇਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿਖੇ ਗੇਅਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 1955 ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਮਿ Musicਜ਼ਿਕ, ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਮੈਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ. ਜੋਨਸ ਇਕੱਲੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੈਰਲਡ ਫੋਰਡ (ਜਿਸ ਨੇ ਵੋਲਵਰਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਫੁਟਬਾਲ ਖੇਡਿਆ), ਮੈਡੋਨਾ (ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ), ਗੂਗਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ, ਲੈਰੀ ਪੇਜ, ਲੂਸੀ ਲਿu, ਅਤੇ ਟੌਮ ਬ੍ਰੈਡੀ, ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ.

ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ.

ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿ ਬਿਗ ਹਾ Houseਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜਦੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ-ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ. ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ 2013 ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟਰੀ ਡੇਮ (ਹੇਠਾਂ ਦੇਖੋ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 115,109 ਹੈ. ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ.

ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਨੇ ਨੋਟਰੇ ਡੈਮ ਫੁਟਬਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ.

ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਫੁਟਬਾਲ ਟੀਮ ਨੇ 1879 ਵਿਚ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. 1887 ਵਿਚ, ਇਹ ਟੀਮ ਨੌਟਰੇ ਡੇਮ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦੱਖਣੀ ਬੈਂਡ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਕ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਅਤੇ ਨੋਟਰ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੀਮਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ.

ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਬੇਘਰ ਸੀ ਡਾਇਗ ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ.

ਪਤਾ ਚਲਿਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ. ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇਕ ਵਾਸ਼ਬੋਰਡ ਹਾਰਮੋਨਿਕਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪੈਰ 'ਤੇ ਖੜਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਹਨ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਕਾਨ ਹੈ — ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਠੋਕਰ ਖਾ ਗਿਆ. ਉਹ ਦਰਅਸਲ, ਟੈਂਟ ਗੋਸ, ਡੈਂਟਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.