ਕੈਥੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਬੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਏਅਰਪੋਰਟ + ਏਅਰਪੋਰਟ ਕੈਥੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਬੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੈਥੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕੋਵਿਡ -19 ਬੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਇਕ ਲੰਬੀ-ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਆਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਕੈਥੇ ਪੈਸੀਫਿਕ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਏਅਰਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਮੁਫਤ COVID-19 ਬੀਮਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਹੁਣ 28 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀ.ਓ.ਵੀ.ਡੀ.-19 ਤਸ਼ਖੀਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ.

ਏਐਕਸਏ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ, ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ V 200,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19 ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ. ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $ 100 ਦਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ. ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.


ਬੀਮਾ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਤਣ ਤਕ, ਜੋ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੈ ਯੋਗ ਹੈ. ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ (ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ) ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਵਡ -19-ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ.

ਕੈਥੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਥੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਨਿਕਟੀਸ ਇਕਨਾਮਿਕੋ / ਗੱਟੀ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੂਰਫੋਟੋ

ਕੈਥੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇ COVID-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 24/7 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਟਲਾਈਨ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕ WhatsApp 'ਤੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ.ਵਾਧੂ ਭਰੋਸੇ ਲਈ, ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਤ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਤਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਿਜੋਰਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੱਕ, ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਟਰੈਵਲ ਬੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਵਿੰਡਹੈਮ ਦੇ ਵਿਵਾ ਰਿਜੋਰਟਜ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ y ਮੈਕਸੀਕੋ, ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਬਹਾਮਾਸ ਵਿਚ ਆਲ-ਇਨਕਲਾਸਿਵ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ. ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਕੈਨਰੀ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ. ਏਤੀਹਾਦ ਅਤੇ ਵਰਜਿਨ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.

ਕੈਲੀ ਰੀਜੋ ਟਰੈਵਲ + ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿਚ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ , ਜਾਂ 'ਤੇ caileyrizzo.com .