ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ.

The ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਆਉਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਫੀਡ , ਸੀ.ਐੱਨ.ਐੱਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ.

ਓਬਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਅਧਾਰ ਤੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ.


ਸੰਬੰਧਿਤ: ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਐੱਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ