ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ‘ਸੀਵ-ਐਟ-ਹੋਮ’ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀਐਸਆਈਡੀ -19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ‘ਸੀਵ-ਐਟ-ਹੋਮ’ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀਐਸਆਈਡੀ -19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ‘ਸੀਵ-ਐਟ-ਹੋਮ’ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀਐਸਆਈਡੀ -19 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਨੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਰੰਗ-ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ.

ਸਲਾਹਕਾਰ, ਹੱਕਦਾਰ 'ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ,' ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਮ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਰਿਸਰੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਅਰ ਲੋਰੀ ਲਾਈਟਫੁੱਟ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ.

ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਟਫੁੱਟ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠ 10 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣਗੇ.


ਮੇਅਰ ਲੋਰੀ ਲਾਈਟਫੁੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ. 'ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ & # 39; ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ।'

ਇਲੀਨੋਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ - ਲਾਲ, ਸੰਤਰੀ, ਜਾਂ ਪੀਲਾ - ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਵਿਡ -19 ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਪੀਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਾਂ ਕੋਵੀਡ -19 ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਰੰਗੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਾਂ ਕੋ-ਆਈਡੀ 19 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਅਤੇ ਲਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.ਸੰਤਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਜੋ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 15 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਸੰਤਰੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 60 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸਾਂ (ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ) ਦੀ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਹਨ. ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗ ਦੇ ਰੇਟ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ. ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਾਗ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $ 100 ਤੋਂ 500 ਡਾਲਰ ਤਕ ਦੇ ਕੁਲ 7,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੁੜਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਫੜਨਾ.ਇਕ ਟਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਗਤੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਐਲੀਸਨ ਅਰਵਾਦੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ . ਇਹ ਉਪਾਅ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਰਵਦੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸੰਬੰਧਿਤ: ਸਾਰੇ 50 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ; ਕੋਵਿਡ -19 ਕਰਕੇ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੀਲੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਹੈ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿ New ਯਾਰਕ, ਹਵਾਈ, ਵਰਮੌਂਟ, ਨਿ H ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ, ਅਤੇ ਮਾਈਨ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਬਾਕੀ (31) ਪੀਲੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ.

ਕੈਲੀ ਰੀਜੋ ਟਰੈਵਲ + ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਵਿਚ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰ-ਦਿ-ਰਾਡਾਰ ਕਲਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ , ਜਾਂ 'ਤੇ caileyrizzo.com .