ਕਿਰਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੀ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਲਾਈ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੀ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੈ

ਕਿਰਤ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕੀ ਖੁੱਲਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੈ

ਕਿਰਤ ਦਿਵਸ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬੀਬੀਕਯੂ ਵਿਖੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1882 ਵਿੱਚ ਨਿ New ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਡੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ . ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ - ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ.